Payment Method - Phương thức thanh toán

Hiện tại RuEm chỉ hỗ trợ một hình thức thanh toán là "Trả tiền khi nhận hàng". Bạn hãy đặt hàng trên website này nhé. Khi bạn hoàn thành đặt hàng, chúng tôi sẽ gọi lại ngay để xác nhận đơn hàng và ship hàng tới bạn. Bạn trả tiền cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng.

Currently RuEm only support one payment method which is "Cash on Delivery - COD". Once you proceed your order on this website and finish your checkout, our staff will call you back to confirm the order and ship it to you. You will pay to our delivery service upon receiving the package. 

Subscribe