Giặt địu RuEm đúng cách

HƯỚNG DẪN GIẶT ĐỊU RUEM ĐÚNG CÁCH

  1. Đối với dòng Basic: Giặt tay/ Giặt máy ở chế độ giặt tay (Nên cho địu vào túi giặt)
  2. Đối với dòng Flex: Chỉ giặt tay
  3. Phơi địu ở nơi nắng nhẹ, để bảo quản độ bền màu của địu
  4. KHÔNG là/ủi sản phẩm
  5. KHÔNG ngâm, tẩy sản phẩm

Subscribe